BLOKOWE LITERY PODŚWIETLANE wysokość 850 mm, głębokość 80 mm.
LICO Z MLECZNEJ PLEXI GR. 3 mm. GRAFIKA Z FOLII TRANSLUCENTNEJ, BOKI Z SZAREJ PCV GR. 3 mm,
OŚWIETLENIE JARZENIOWE.