WYDRUK NA FOLII TRANSLUCENTNEJ (BIAŁEJ MATOWEJ - DO PODŚWIETLEŃ),
(95 x 95 cm) rozdzielczość 720 dpi. - naklejony na ekran z plexi mlecznej gr. 2 mm.