ZEGAR ELEKTRONICZNY Z-10/2 (dwustronny) NA DIODACH LED O ŚR. 10 mm
DIODY CZERWONE O ŚREDNIEJ JASNOŚCI ŚWIECENIA(1800 mcd) KĄT 120 st,
AUTOMATYCZNA KOREKTA CZASU DCF 77