ZEGAR ELEKTRONICZNY Z-10/2 (dwustronny - semafor) NA DIODACH LED O ŚR. 10 mm
DIODY CZERWONE O ŚREDNIEJ JASNOŚCI ŚWIECENIA (1800 mcd) KĄT 120 st,
CZAS WYŚWIETLANY NAPRZEMIENNIE Z TEMPERATURĄ, AUTOMATYCZNA KOREKTA CZASU DCF 77