ZEGAR ELEKTRONICZNY Z-14/1 (jednostronny) NA DIODACH LED O ŚR. 5 mm
DIODY CZERWONE O ŚREDNIEJ JASNOŚCI (500 mcd) KĄT 120 st, KOREKTA CZASU DCF 77