ZEGAR ELEKTRONICZNY Z-21/2 (dwustronny) NA DIODACH LED O ŚR. 5 mm
DIODY CZERWONE O DUŻEJ JASNOŚCI (1500 mcd) KĄT 120 st, KOREKTA CZASU DCF 77